שירותים

 

שירות חיפוש וסינון

כולל חיפוש מקיף של מועמדים וסינון מעומדים מתאימים . הלקוח יקבל קורות חיים של מועמדים המתאימים לדרישות המשרה.

בדיקת ממליצים, בדיקות כישורים והשתתפות בראיונות

שירותים אלו ניתנים כשירות נוסף על שירות חיפוש וסינון עבור לקוחות המעוניינים בכך

שירותי ייעוץ

מיקום מציע ייעוץ, ליווי והדרכה (מנטורינג) למחפשי עבודה בנקודות מפנה בקריירה, בתהליך החיפוש, ובתהליך משא ומתן עם מעסיק פוטנציאלי